Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości
Telefon
Załączniki

logo

MSVENT Sp. z o.o.

Skarszyn 3
55-100 Trzebnica

Biuro:

ul. Muchoborska 16
54-424 Wrocław
biuro@msvent.pl
(+48) 71 396 74 74
NIP 915-179-01-63
REGON 022059134
Konto bankowe
Idea Bank 21 1950 0001 2006 0448 7270 0002
Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000446878. Kapitał zakładowy w całości wpłacony 5.000,00 zł
Inżynier Projektu
mgr inż. Mateusz Marciniak

Inżynier Projektu
mgr inż. Sławomir Szydełko

Projektant HVAC
mgr inż. Jakub Ogonowski

Projektant HVAC
mgr inż. Ewelina Paszkowska