Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości
Telefon
Załączniki

logo

MSVENT Sp. z o.o.

Skarszyn 3
55-100 Trzebnica

Biuro:

ul. Muchoborska 16
54-424 Wrocław
biuro@msvent.pl
(+48) 71 396 74 74
NIP 915-179-01-63
REGON 022059134
Konto bankowe
Idea Bank 21 1950 0001 2006 0448 7270 0002
Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000446878. Kapitał zakładowy w całości wpłacony 5.000,00 zł
Kierownik Projektu
mgr inż. Mateusz Marciniak

Kierownik Projektu
mgr inż. Sławomir Szydełko

Inżynier Projektu
mgr inż. Jakub Ogonowski

Projektant HVAC
mgr inż. Ewelina Paszkowska

Projektant HVAC
mgr inż. Emil Dymkowski

Projektant HVAC
mgr inż. Dominik Peszko