Czytaj więcej

Montaż instalacji wentylacyjnych w części gastronomicznej nowobudowanego szpilala wojewódzkiego we Wrocławiu gdzie wykonaliśmy instalacje nawiewno-wywiewną na salę konsumentów o wydajności 3800/3600 m3/h oraz instalacje nawiewną oraz wywiewną i wyciągową z okapów kuchennych o wydajnościach nawiewu 8900 m3/h i wywiewu 9350 m3/h.

Czytaj więcej