W przypadku obiektów wielkokubaturowych duże znaczenie ma racjonalny dobór rozwiązań na etapie przedinwestycyjnym. Wielkość obiektów i związane z tym duże przepływy powietrza powodują, że urządzenia i instalacje są znacznych rozmiarów ,a co za tym idzie kosztowne. Dlatego tak ważny jest optymalny dobór w zakresie kosztów inwestycyjnych, ale i też specjalnego znaczenia nabiera jakość dobieranych urządzeń i związane z tym koszty eksploatacyjne.

frapol
mercor
smav
vbw

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi inżynierami bądź poprzez formularz kontaktowy.