Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za jakość oferowanych rozwiązań, co potwierdzamy niezbędnymi protokołami z odbiorów i pomiarów wydajności systemu. Dysponujemy sprzętem pozwalającym monitorować parametry systemu:

  • elektryczność (pobór prądu);
  • parametry powietrza (ilość, prędkość, temperatura, wilgotność, stężenie gazów),
  • natężenie hałasu wynikającego z działania urządzeń lub instalacji.

Możemy także sprawdzić poprawność działania już wykonanych instalacji, zaproponować serwis, modernizację aby dostosować ją do aktualnych potrzeb.

12