DOBÓR, PROJEKTOWANIE, OPTYMALIZACJA

Projektowanie instalacji sanitarnych to niezwykle istotny etap podczas realizacji inwestycji, które są związane z montażem instalacji w docelowym obiekcie. Ten etap jest często niesłusznie niedoceniany, lecz to właśnie wtedy możliwe jest wprowadzenie wszelkich zmian, dodatkowych uzgodnień, czy optymalizacji, które nie są aż tak kosztowne, jak trudności, które mogą wystąpić na etapie wykonawstwa. Jeżeli do nich dopuścimy, spowodują one problemy związane z kolizjami z elementami budynku, nieplanowane przestoje spowodowane zamówieniami dodatkowych lub innych elementów, wzrost kosztów oraz wydłużenie czasu budowy.

Oferujemy projektowanie instalacji sanitarnych takich jak:

  • Instalacje wentylacji i klimatyzacji bytowej w budynkach mieszkalnych, usługowych;
  • Instalacje wentylacji w budynkach przemysłowych i technologicznych;
  • Instalacje ogrzewania nadmuchowego;
  • Instalacje ogrzewania pompami ciepła.

projekt wentylacji

Zapraszamy do współpracy i gwarantujemy, że nasz zespół projektowy doskonale wywiąże się z powierzonych mu zadań.