Wentylacja w lokalach użytkowych
realizacje - Lokale

Rekuperacja w kawiarni – maj 2014

Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z kanałów z płyt sprasowanej wełny mineralnej (doskonała akustyka – wyciszanie hałasu).