Wentylacja w lokalach użytkowych
realizacje - Lokale

Rekuperacja w kawiarni

Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z kanałów z płyt sprasowanej wełny mineralnej (doskonała akustyka – wyciszanie hałasu).