Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z kanałów z płyt sprasowanej wełny mineralnej (doskonała akustyka – wyciszanie hałasu).