Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości
Telefon
Załączniki

logo

MSVENT Sp. z o.o.

Skarszyn 3
55-100 Trzebnica

Biuro:

ul. Muchoborska 16
54-424 Wrocław
biuro@msvent.pl
(+48) 71 396 74 74
NIP 915-179-01-63
REGON 022059134
Konto bankowe: Raiffeisen Polbank
10 1750 0012 0000 0000 3051 5153
Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000446878. Kapitał zakładowy w całości wpłacony 5.000,00 zł
Kierownik Projektu
mgr inż. Mateusz Marciniak

Kierownik Projektu
mgr inż. Sławomir Szydełko

Kierownik Projektu
mgr inż. Jakub Ogonowski

Projektant HVAC
mgr inż. Ewelina Paszkowska

Projektant HVAC
mgr inż. Emil Dymkowski

Projektant HVAC
mgr inż. Dominik Peszko