Wentylacja w lokalach użytkowych

oferta - Instalacje sanitarne

Audyty energetyczne

Wykonujemy Audyty Energetyczne stanowiące ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w rozpatrywanym obiekcie oraz określenie możliwości poprawy tego stanu.

Wykonana analiza właściwości cieplnych wszystkich przegród budowlanych (podłoga, ściany, dach, okna) oraz porównanie kosztów inwestycyjnych i użytkowych związanych z różnymi źródłami energii pozwoli obniżyć koszty związane m.in. ze zużyciem energii. Nasze propozycje to indywidualne opracowania oraz specjalne oferty na zakup, czy montaż urządzeń.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym właścicielowi obiektu, jako podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu, a także jako podstawa do ubiegania się o wsparcie finansowe z programów państwowych lub regionalnych.

Audyty efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych mogą obniżać koszty inwestycji w poprawę energooszczędności zakładu poprzez pozyskiwanie białych certyfikatów.

Wykonywaliśmy audyty termomodernizacyjne, audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej, projektowane charakterystyki energetyczne, świadectwa energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, analizę odnawialnych źródeł energii w obiektach na terenie całej Polski.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 71 396 74 74 lub mailowy biuro@msvent.pl – omówimy wstępne potrzeby związane z inwestycją a następnie przygotujemy szczegółową ofertę i przedstawimy ją Państwu.

Przejdź dalej:

Pompy ciepła