Polityka prywatności

MsVent zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych (“Dane Osobowe”).

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową Kuźnia Rybaka można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

  1. Dane Osobowe
    W czasie korzystania z serwisów należących do MsVent możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko , numer telefonu i adres e-mail.  Podczas korzystania z witryny MsVent możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.  Użytkownicy korzystający z serwisu MsVent pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny MsVent mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.
  2. Bezpieczeństwo
    Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.
  3. Wyrażenie zgody
    Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej polityki prywatności. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: biuro@msvent.pl