Hale basenowe są wymagającymi obiektami pod względem wentylacji oraz klimatyzacji. Błędy na poziomie projektu skutkują skróceniem ich żywotności i koniecznymi remontami. Ważna jest tutaj ochrona przed nadmierną wilgocią i wykraplaniem pary wodnej. Wilgotność powinna być utrzymana na odpowiednim poziomie nie tylko ze względu na komfort użytkowników, ale także ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Istotne jest także doprowadzenie i odprowadzenie powietrza z każdego miejsca hali basenowej, są to często obiekty rozbudowane, o skomplikowanej architekturze. W przypadku basenów stosuje się nawiewne szyny szczelinowe. Sama wentylacja basenów, centrala jak i wszystkie elementy instalacji muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości odpornych na korozję. Ze względu na parowanie wody w basenie musi być zainstalowany system osuszania z odzyskiem ciepła. Gwarantujemy Państwu projekt zapewniający komfort użytkownikom basenu, trwałość instalacji wentylacji, ochronę elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oszczędność energii.

vbw
pro_vent