Instalację wentylacyjną można uzupełnić również poprzez gruntowy glikolowy wymiennik. Podobnie jak wszystkie gruntowe wymienniki ciepła, zapewnia on lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Jak to działa?
W gruncie umieszczane są rury wypełnione glikolem, który jest następnie przepompowywany. Substancja ta czerpie z ziemi energię, po czym przepychana jest do specjalnego wymiennika ciecz/powietrze, gdzie powietrze chłodzi się lub ociepla. Powietrze o zmienionej temperaturze rozprowadzane jest następnie do pomieszczeń z pomocą systemu kanałów wentylacyjnych.
Gruntowy wymiennik glikolowy pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewania i klimatyzacji. Warto również zaznaczyć, że powietrze jest czyste, ponieważ nie ma wcześniej bezpośredniego kontaktu z gruntem, wodami podziemnymi, ani z glikolem.
Na korzyść gruntowego wymiennika glikolowego przemawia także możliwość jego zainstalowania na terenach podmokłych a nawet bagnistych. Nie ma też potrzeby zapewnienia odpowiednich spadków.
Z przyjemnością oferujemy Państwu indywidualne podejście obejmujące stworzenie wymiarów i projektu instalacji z uwzględnieniem danych warunków klimatycznych i geologicznych. Pomożemy także odpowiednio ułożyć instalację tak, by nie wchodziła w konflikt z innymi instalacjami.

zehnder